Nabízený servis zajišťuje

CAPI (Computer Aided Personal Interviewing)

Omnibusové šetření

Online šetření

Trackingové šetření

Tradiční rozhovor za použití tištěného dotazníku

Telefonické šetření (CATI)

Skupinové rozhovory (Focus Groups)

Desk Research (zpracování sekundárních dat,
socioekonomické analýzy ap.)
© 2023 Sociotrendy, s. r. o.