1. Evaluační výzkum

Jde o proces ohodnocení a posuzování. Předmětem výzkumu může být ...více


2. Motivační výzkum

Výzkum zahrnuje otázky typu „proč“, avšak i otázky typu „proč ne“ ...více


3. Test produktu

Standardně je prováděn v testovacím studiu, např. pro testování ...více


4. Test loga a názvu

Loga, názvy výrobků i organizací jsou důležitými komunikačními elementy ...více


5. Test obalů

Cílem testu obalových prostředků je, podobně jako u testu názvu ...více


6. Cenový test

Cena je velmi důležitou částí marketingového mixu. Výzkumné agentury ...více


7. Průzkum reklamy

Průzkum reklamy tvoří souhrn výzkumných aktivit, jenž se skládá z několika ...více


8. Průzkum médií

Zahrnuje všechny možné typy průzkumů orientovaných na čtenářská ...více


9. Spokojenost zákazníků

Zjišťování spokojenosti zákazníků bývá spojováno se zvyšováním kvality a managementem organizace. Podle individuálních potřeb a konkrétních situací se zákazníků ptáme především na poslední uskutečněné nákupy v určitém časovém období. Zadavateli jsou předkládány jak zjištění získaná průzkumem, tak i doporučení ve formě postupů, které by měly být uskutečněny


10. Průzkum lidských zdrojů (HR)

Repertoár obsahuje, kromě obvyklých technik, specifické zkoumání časových ...více


11. Testování konceptů

Jedná se o poměrně často používaný test, který testuje u populace přijatelnost ...více


12. Studie značky

Značky výrobků a služeb ovlivňují širokou veřejnost. Vytvářejí se zejména ...více


13. Spokojenost zaměstnanců

Průzkum se provádí často anonymně a písemnou formou, případně za použití ...více


14. Komunitní studie

Studie zahrnuje popis lokality, informace o jednotlivých socioekonomických ...více


15. Analýza územní lokality

Provádí se vzhledem k rozhodnutí otevřít pobočku společnosti na určitém ...více


16. Studie proveditelnosti (FS)

Studie bývá součástí přípravy středně velkých a velkých evropských projektů. ...více


17. Segmentace trhu

Z potřeby celkově rozlišit jak jednotlivé skupiny zákazníků, tak i oblasti ...více


18. Studie kvality života

Studie nachází uplatnění pro cíl segmentovat populaci na klastry, skupiny ...více


19. „PR“ průzkum

Organizace mají snahu s veřejností intenzivně a srozumitelně komunikovat. ...více


20. Internet

Při definování dalších možností marketingového výzkumu má Internet velmi ...více


21. Monitorování sponzorských aktivit

Sponsoring je společensky významnou a zároveň užitečnou alternativou ...více


22. Image test

Výrobky a služby jsou v současnosti v mnoha oblastech srovnatelně vysoké ...více


23. Vztahy s investory (IR)

Co vše je analytiky napsáno o sektorech, managementu, organizacích, rovněž ...více


Zaslat vzkaz
privátní sektor veřejný sektor sdružení studující ostatní Pro odpověď uveďte
svůj e-mail nebo mobil
Po vyplněni textového
pole klikněte na ikonku
a Váš vzkaz se odešle
e-mail
mobil
© 2023 Sociotrendy, s. r. o.